Privatumo Politika

Žemiau pateiktos sąlygos ir nuostatos reguliuoja visą jogakamala.lt tinklalapio naudojimą ir visą turinį, paslaugas ir prekes, prieinamas tinklalapyje arba per jį (imant kartu – „Tinklalapyje“). Tinklalapis priklauso ir yra valdomas jogakamala.lt . Tinklalapio naudojimas yra sąlygojamas jūsų pritarimo visoms ir nekeičiamoms čia pateiktoms sąlygoms ir nuostatoms ir visoms kitoms veikimo taisyklėms (įskaitant, be apribojimų, jogakamala privatumo taisykles) ir procedūroms, kurios gali būti retkarčiais jogakamala.lt publikuojamos šiame Tinklalapyje (kartu – „Sutartis“).

Prašome atidžiai perskaityti šią Sutartį prieš lankantis Tinklalapyje ar naudojantis juo. Lankydamiesi tinklalapyje ar naudodamiesi bet kuria jo dalimi, jūs sutinkate su šios sutarties sąlygomis ir nuostatomis bei įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis ir nuostatomis, jūs negalite lankytis Tinklalapyje ar naudotis bet kuriomis paslaugomis. Jei šios sąlygos ir nuostatos yra laikomos Jogakamala pasiūlymu, sutikimas griežtai apsiriboja šiomis sąlygomis. Tinklalapis yra prieinamas tik asmenims, vyresniems nei 13 metų.

1. Jūsų Jogakamala paskyra ir tinklalapis. Jei šiame Tinklalapyje sukuriate tinklaraštį / tinklalapį, esate atsakingas už savo paskyros ir tinklaraščio saugumo užtikrinimą bei esate visiškai atsakingas už bet kokią veiklą, atliekamą šia paskyra, ir bet kokius kitus veiksmus, susijusius su tinklaraščiu. Privalote savo tinklaraštyje klaidinančiai ar kitaip neteisėtai neaprašyti ir nepriskirti jokių raktinių žodžių, įskaitant klaidinimą, jog prekiaujate prisidengdami kitų vardu ir reputacija; Jogakamala gali keisti ar pašalinti bet kuriuos aprašymus ar raktinius žodžius, kuriuos laikys netinkamais ar neteisėtais, ar galinčius kitaip sukelti Jogakamala atsakomybę. Privalote nedelsdami perspėti Jogakamala apie bet kokį neleistiną naudojimąsi jūsų tinklaraščiu ar paskyra, arba kitus saugumo pažeidimus. Jogakamala nebus atsakinga už bet kokius Jūsų veiksmus ar aplaidumą, įskaitant bet kokią žalą, patirtą dėl tokių veiksmų ar aplaidumo.

2. Bendraautorių atsakomybė. Jei valdote tinklaraštį, rašote komentarus kituose tinklaraščiuose, Tinklalapyje dedate kokią nors medžiagą, dalinatės Tinklalapio adresu ar kitaip darote medžiagą prieinamą (ar leidžiate trečiosioms šalims prieinama daryti), prieinamą per Tinklalapį (bet koka tokio pobūdžio medžiaga – „Turinys“), Jūs visiškai įsipareigojate atsakyti už tokį Turinį ir galimai jo keliamą žalą. Ši nuostata galioja nepriklausomai nuo to, ar aptariamas Turinys yra tekstinis, grafinis, garso įrašas ar kompiuterinė programinė įranga. Padarydami Turinį prieinamu, jūs atsakote ir garantuojate, kad: Turinio siuntimasis, kopijavimas ir naudojimas nepažeis nuosavybės teisių, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, autorines teises, patentus, prekinius ženklus ar verslo paslapties teises, priklausančias bet kuriai trečiajai šaliai; jei jūsų darbdavys turi teises į jūsų kuriamą intelektinę nuosavybę, jūs turite arba

(i) būti gavęs savo darbdavio leidimą kelti ar prieinamu daryti Turinį, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, bet kokią programinę įrangą, arba
(ii) iš savo darbdavio būti gavęs visų teisių į Turinį atsisakymo dokumentą; jūs visiškai laikotės bet kokių trečiųjų šalių licencijų, susijusių su Turiniu, ir atlikote visus būtinus veiksmus, reikalingus sėkmingai perduoti bet kokias reikalingas sąlygas galutiniams naudotojams; Turinyje nėra jokių virusų, kirminų, kenksmingos programinės įrangos, Trojos arklių arba kitokio žalingo ar destruktyvaus turinio; Turinys nėra brukalas (ang. „spam“), nėra kuriamas automatiškai ar atsitiktinai ir neturi jokio neetiško ar nepageidaujamo komercinio turinio, sukurto kreipti srautą į trečiųjų šalių tinklalapius, arba kelti trečiųjų šalių tinklalapių reitingą paieškos varikliuose, arba prisidėti prie neteisėtų veiksmų vykdymo (pavyzdžiui, duomenų vagystės (ang. „phishing“)), arba klaidinti gavėjus dėl medžiagos šaltinio (pavyzdžiui, maskuojant turinio kilmę (ang. „spoofing“)); Turinys nėra pornografinis, neskatina smurto prieš individus ar asmenis ir nepažeidžia jokių trečiųjų šalių privatumo ir viešumo teisių; jūsų tinklaraštis nėra reklamuojamas nepageidaujamomis elektroninėmis žinutėmis, tokiomis kaip brukalo adresai naujienų grupėse, el. pašto adresų sąrašuose, kituose tinklaraščiuose ir interneto svetainėse bei nenaudoja panašių neprašyto reklamavimo būdų; jūsų tinklaraštis nėra pavadintas tokiu būdu, kuris klaidintų jūsų skaitytojus manyti, jog esate kitas asmuo ar įmonė.

Pavyzdžiui, jūsų tinklaraščio URL (internetinis adresas) ar jo pavadinimas negali turėti kito asmens vardo ar kitos kompanijos pavadinimo, tik jūsų ir jūsų įmonės; ir atveju, kai Turinys apima kompiuterinį kodą, jūs tiksliai klasifikavote ir (arba) aprašėte medžiagos tipą, pobūdį, naudojimą ir poveikį, tiek paprašytas taip padaryti Jogakamala , tiek kitaip. Pateikdami Turinį Jogakamala jo talpinimui savo Tinklalapyje, suteikiate Jogakamala pasaulinę, autorinių honoraru neapmokestintą ir neišimtinę licenciją reprodukuoti, modifikuoti, pritaikyti ar publikuoti Turinį išskirtinai jūsų tinklaraščio demonstravimo, platinimo ir reklamavimo tikslais. Jei ištrinate Turinį, Jogakamala dės racionalias pastangas pašalinti jį iš Tinklalapio, tačiau jūs pripažįstate, kad atsargos atmintyje užsilikęs Turinys ir visos nuorodos į jį nebus iš karto padaryti neprieinamais. Neribojant jokių šių atsakomybių ir garantijų, Jogakamala turi teisę (tačiau ne pareigą) savo laisva nuožiūra (i) atmesti ar panaikinti bet kokį turinį, kuris, pagrįsta Jogakamala nuomone, pažeidžia bet kurias Jogakamala taisykles ar yra kaip nors kitaip žalingas ar abejotinas, arba (ii) savo laisva nuožiūra nutraukti ar uždrausti priėjimą prie Tinklalapio ir jo naudojimą bet kuriam individui ar asmeniui dėl bet kokios priežasties. Jogakamala nebus įpareigota teikti ar grąžinti bet kokias iki tol sumokėtas įmokas.

3. Mokėjimas ir atnaujinimas. Bendrosios sąlygos. Pasirinkdami gaminį ar paslaugą, jūs sutinkate mokėti Jogakamala nurodyta vienkartinį ir (arba) mėnesinį ar kasmetinį paslaugos mokestį (papildomos mokėjimo sąlygos gali būti įtrauktos į kitus pranešimus). Paslaugos mokesčiai bus išskaičiuojami sumokėjus iš anksto dieną, kai užsiregistruosite atnaujinimui, ir padengs naudojimosi ta paslauga išlaidas nurodytam mėnesiniam ar metiniam paslaugos mokesčio laikotarpiui. Įmokos negrąžinamos. Automatinis atnaujinimas. Jei baigiantis taikomam paslaugos mokesčio laikotarpiui jūs nepranešite Jogakamala , kad norite nutraukti savo naudojimąsi paslauga, jūsų paslaugos naudojimas bus automatiškai pratęsiamas, ir jūs sudarysite sąlygas mums išskaičiuoti tada taikytą metinį ar mėnesį paslaugos mokestį (įskaitant bet kokius mokesčius), naudojantis bet kuria kreditine kortele ar kitu mums prieinamu atsiskaitymo su jumis būdu. Patobulinimai gali būti atšaukiami bet kuriuo metu pateikus raštišką prašymą Jogakamala .

4. Paslaugos. Mokesčiai; mokėjimai. Užsiregistruodami Paslaugų paskyrai, jūs sutinkate mokėti Jogakamala taikytinus sąrankos ir periodinius mokesčius. Taikytinų mokesčių faktūros jums bus išrašomos pradedant nuo paslaugų teikimo pradžios ir prieš pradedant naudotis tokiomis paslaugomis. Jogakamala pasilieka teisę keisti mokėjimo sąlygas ir mokesčius apie tai jus informavus prieš (30) dienų. Paslaugų galite bet kada atsisakyti apie jų atšaukimą raštiškai pranešdami Jogakamala prieš trisdešimt (30) dienų. Pagalba. Jei jūsų paslauga apima priėjimą prie skubios pagalbos teikimo el. paštu. „Pagalba el. paštu“, vadinasi, galimybę bet kuriuo metu el. paštu siųsti užklausas dėl techninės pagalbos, susijusios su VIP paslaugomis; dedant racionalias pastangas, Jogakamala atsakys per 7 darbo dienas. „Skubi pagalba“ reiškia, kad jums teikiama pagalba bus laikoma prioritetine vartotojų, kurie naudojasi už standartinę kainą ar nemokamai teikiamomis Jogakamala paslaugomis, atžvilgiu. Visa parama bus teikiama laikantis Jogakamala standartinių paslaugų praktikų, procedūrų ir taisyklių.

5. Tinklalapio lankytojų atsakomybė. Jogakamala neperžiūri ir negali peržiūrėti visos medžiagos, įskaitant kompiuterinę programinę įrangą, dedamą Tinklalapyje, todėl negali būti atsakinga už medžiagos turinį, naudojimą ir poveikį. Valdydama tinklalapį, Jogakamala neatsako už jame esantį turinį ir neteigia, kad jį patvirtina ar laiko tokią medžiagą tikslia, naudinga ar nežalinga. Jūs pats esate atsakingas už visų reikalingų atsargos priemonių taikymą, kad apsaugotumėte save ir savo kompiuterines sistemas nuo virusų, kirminų, Trojos arklių ir kito pavojingo ar destruktyvaus turinio. Tinklalapis gali turėti įžeidaus, nepadoraus ar kitaip abejotino turinio, taip pat turinio, pasižyminčio techniniais netikslumais, spausdinimo klaidomis ir kitais trūkumais. Tinklalapis taip pat gali turėti medžiagos, kuri pažeidžia privatumo ar viešumo teises arba pažeidžia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės ir kitas savininko teises arba kurios siuntimasis, kopijavimas ir naudojimas, kuriam taikomos papildomos sąlygos ir nuostatos, paskelbtos arba ne. Jogakamala atmeta bet kokią atsakomybę už nuostolius, patirtus dėl to, kaip lankytojai naudojasi Tinklalapiu, ar dėl bet kokio jame esančio turinio, atsisiųsto šių lankytojų.

6. Kituose tinklalapiuose esantis turinys. Mes neperžiūrime ir negalime peržiūrėti visos medžiagos, įskaitant kompiuterinę programinę įrangą, prieinamos per tinklalapius ir jų puslapius, į kuriuos nukreipia Jogakamala.lt ir kurie nukreipia į Jogakamala.lt. Jogakamala neturi jokios kontrolės Jogakamala nepriklausančių tinklalapių ir jų puslapių atžvilgiu, todėl nėra atsakinga už jų turinį ir jų naudojimą. Nukreipdama į Jogakamala nepriklausančius tinklalapius ir jų puslapius, Jogakamala neatsako už tokius tinklalapius ir jų puslapius, ir neteigia, kad juos patvirtina. Jūs pats esate atsakingas už visų reikiamų atsargos priemonių taikymą, kad apsaugotumėte save ir savo kompiuterines sistemas nuo virusų, kirminų, Trojos arklių ir kito pavojingo ar destruktyvaus turinio. Jogakamala atmeta bet kokią atsakomybę už nuostolius, patirtus dėl to, kaip naudojotės Jogakamala nepriklausančiais tinklalapiais ir jų puslapiais.

7. Autorinių teisių pažeidimas ir DMCA taisyklės. Kadangi Jogakamala reikalauja, kad kiti gerbtų jos intelektinės nuosavybės teises, ji pati gerbia kitų intelektinės nuosavybės teises. Jeigu tikite, kad medžiaga, esanti ar nukreipiama Jogakamala.lt, pažeidžia jūsų autorines teises, skatiname jus apie tai pranešti Jogakamala, laikantis Skaitmeninio tūkstantmečio autorinių teisių akto („DMCA“) taisyklių. Jogakamala atsakys į visus tokio pobūdžio pranešimus, esant pagrįstam poreikiui panaikindama teises pažeidžiančią medžiagą arba panaikindama bet kokios nuorodas į ją. Jogakamala nutrauks lankytojo prieigą prie Tinklalapio ir jo naudojimo, jei, esant deramoms aplinkybėms, bus nustatyta, jog lankytojas yra pakartotinis Jogakamala ar kitų šalių autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjas. Tokio nutraukimo atveju, Jogakamala nebus įpareigota grąžinti bet kokias iki tol Jogakamala sumokėtas įmokas.

8. Intelektinė nuosavybė. Ši sutartis jums neperleidžia jokių Jogakamala at trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, ir visos teisės, jas patvirtinantys dokumentai ir interesas tokios nuosavybės atžvilgiu liks (kaip tarp šalių) išskirtinai su Jogakamala. Jogakamala logotipas ir visi kiti prekiniai ženklai, paslaugų ženklai, grafiniai vaizdai ir logotipai, susiję su Jogakamala.lt ar Tinklalapiu, yra registruoti Jogakamala ir Jogakamala licencijuoti prekiniai ženklai. Kiti prekiniai ženklai, paslaugų ženklai, grafiniai vaizdai ir logotipai, susiję su Tinklalapiu, gali būti kitų trečiųjų šalių prekiniai ženklai. Naudojimasis tinklalapiu jums nesuteikia jokių teisių ar licencijų reprodukuoti ar kitaip naudoti bet kokius Jogakamala ar trečiųjų šalių prekinius ženklus.

9. Reklamos. Jogakamala pasilieka teisę jūsų tinklaraštyje rodyti reklamas, nebent esate išsipirkęs reklamų neturinčią paskyrą.

10. Priskyrimas. Jogakamala pasilieka teisę jūsų tinklaraščio antraštėje ar įrankių juostoje rodyti tokias priskyrimo nuorodas kaip „Tinklaraštis Jogakamala.lt“, vizualinės temos autorių ir šrifto priskyrimą.

11. Partnerių gaminiai. Aktyvuodami vieno iš mūsų partnerių gaminį (pvz. vizualinę temą), sutinkate laikytis to partnerio nurodytų sąlygų ir nuostatų. Šį įsipareigojimą galite bet kada nutraukti nustodami naudotis partnerio gaminiu.

12. Domeno pavadinimai. Jei registruojate domeno pavadinimą naudodami ar pervesdami anksčiau registruotą domeno pavadinimą, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad domeno pavadinimo naudojimą reglamentuoja Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos („ICANN“) taisyklės, įskaitant jų registracijos teises ir atsakomybes.

13. Pakeitimai. Jogakamala pasilieka teisę, savo išimtine nuožiūra, modifikuoti ar keisti bet kurią šios sutarties dalį. Jūs esate atsakingas už periodišką šios sutarties tikrinimą dėl galimų pokyčių. Tęsdami Tinklalapio lankymą ir naudojimą po bet kokių šios sutarties pakeitimų, jūs pakeitimams pritarsite pagal nutylėjimo taisyklę. Jogakamala taip pat gali ateityje pasiūlyti naujas paslaugas ir (arba) funkcijas Tinklalapyje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių paleidimą). Tokios naujos funkcijos ir (arba) paslaugos bus sąlygojamos šios sutarties sąlygų bei nuostatų.

14. Nutraukimas. Jogakamala gali bet kuriuo metu nutraukti jūsų prieigą prie viso Tinklalapio ar jo dalies, su priežastimi ar be jos, su perspėjimu ar be jo, sprendimui įsigaliojant iš karto. Jei norite nutraukti šią sutartį ar savo Jogakamala.lt paskyrą (jei tokią turite), galite tiesiog nustoti naudotis Tinklalapiu. Nepaisant aukščiau minėtų sąlygų, jei turite mokamų paslaugų paskyrą, tokia paskyra gali būti nutraukta Jogakamala tik tuo atveju, jei materialiai pažeidžiate šią sutartį ir neištaisote pažeidimo per trisdešimt (30) dienų nuo Jogakamala jums siųsto perspėjimo; atsižvelgiant į šią sąlygą, Jogakamala gali nedelsdama nutraukti Tinklalapio veikimą, jei tai būtų bendro mūsų paslaugos išjungimo proceso dalis. Visos šios sutarties nuostatos, kurios dėl savo pobūdžio turėtų išlikti po nutraukimo, išliks po nutraukimo, įskaitant, be apribojimų, nuosavybės nuostatas, garantijos paneigimus, apdraudimą ir atsakomybės ribojimus.

15. Garantijų paneigimas. Tinklalapis teikiamas „toks, koks yra“. Jogakamala ir jos tiekėjai bei licencijuotojai paneigia bet kokias garantijas, išreikštas aiškiai ar tik implikuotas, įskaitant, be apribojimų, garantijas dėl perkamumo, tinkamumo specifiniam tikslui ir teisių nepažeidinėjimo. Nei Jogakamala , nei jos tiekėjai ir licencijuotojai, neteikia garantijos, kad Tinklalapis neturės klaidų, ar kad prieiga prie jo visada bus sklandi ir nepertraukiama. Jūs suprantate, kad turinį arba paslaugas iš Tinklalapio siunčiatės arba kitaip gaunate savo asmenine nuožiūra ir rizika.

16. Atsakomybės ribojimas. Jogakamala ar jos tiekėjai bei licencijuotojai jokiu atveju nebus atsakingi bet kurio šios sutarties dalyko esmės atžvilgiu pagal bet kokią sutartį, aplaidumą, griežtą atsakomybę ar kitą teisinę ar nešališką teoriją dėl: (i) bet kokių ypatingų, netyčinių ar šalutinių veiksnių sukeltų nuostolių; (ii) pakaitinių prekių ar paslaugų pirkimo išlaidų; (iii) trukdymo naudotis duomenimis, jų praradimo ar sugadinimo; arba (iv) dėl bet kokių sumų, viršijančių pagal šią sutartį Jogakamala jūsų mokamus įkainius, sumokėtus per dviejų (2) mėnesių laikotarpį iki veiksmo priežasties. Jogakamala neatsakys už bet kokias nesėkmes ir vėlavimus, kilusius dėl racionaliai nesuvaldomų priežasčių. Aukščiau pateiktos sąlygos negalios tiek, kiek draudžia taikytini įstatymai.

17. Bendroji atsakomybė ir garantija. Jūs atsakote ir garantuojate, kad (i) Tinklalapiu naudositės griežtai laikydamiesi Jogakamala privatumo taisyklių, šios sutarties ir visų taikytinų įstatymų bei reglamentų (įskaitant, be apribojimų, bet kokius vietinius įstatymus ir reglamentus, taikomus jūsų šalyje, valstijoje, mieste kitoje įstatymais valdomoje vietovėje, nustatančių elgesio internetinėje erdvėje taisykles ir turinio priimtinumą, taip pat įskaitant visus taikytinus įstatymus, susijusius su iš JAV arba šalies, kurioje gyvenate, eksportuojamais techniniais duomenimis, ir (ii) Tinklalapiu naudositės nepažeisdami ir neteisėtai nepasisavindami bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių.

18. Apdraudimas. Jūs sutinkate apdrausti save ir laikyti Jogakamala , jos rangovus, ir jos licencijuotojus (bei, atitinkamai, jų direktorius, pareigūnus, darbuotojus ir agentus) nekaltais bet kokių ir visų pretenzijų ir išlaidų atžvilgiu, įskaitant advokatų kainas, kylančių dėl to, kaip naudojatės Tinklalapiu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jūsų atliktus šios sutarties pažeidimus.

19. Kita informacija. Ši sutartis sudaro visą susitarimą tarp Jogakamala ir jūsų, susijusį su čia nagrinėjamo dalyko esme, ir gali būti keičiama tik raštu Jogakamala įgalioto veikiančiojo asmens arba Jogakamala išleidus pataisytą jos versiją. Išskyrus tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, ši sutartis, prieiga prie Tinklalapio ir jo naudojimas bus reguliuojami įstatymais, galiojančiais Klaipėdoje, Lietuvoje, išskyrus teisinės kolizijos atvejus, ir tinkama bet kurių nesutarimų, kylančių ar susijusių su tais pačiais dalykais, vieta bus laikomi valstybiniai ir federaliniai teismai, veikiantys Klaipėdoje, Lietuvoje. Išskyrus pretenzijas dėl uždraudžiamųjų ar kitų nešališkų teisės gynimo būdų arba pretenzijų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis (kurias galima teikti svarstyti bet kuriam kompetentingam teismui, prieš tai nepateikus užstato), bet kurie nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties bus galutinai sprendžiami trijų arbitrų, paskirtų laikantis Teisinio arbitravimo ir tarpininkavimo paslaugų organizacijos visapusių arbitražo taisyklių (JAMS).

Arbitražas bus atliekamas Klaipėdoje, Lietuvoje, anglų kalba, o arbitražo sprendimą galės vykdyti bet kuris teismas. Šalis, laimėjusi bet kokiuose veiksmuose ar teisminiuose nagrinėjimuose, kuriais siekiama vykdyti šią sutartį, įgis teisę gauti kompensaciją už išlaidas ir advokato kainą. Jei bet kuri šios sutarties dalis yra laikoma negaliojančia ar neįvykdoma, ta dalis bus interpretuojama pagal pirmines šalių intencijas, o likusios dalys liks galioti visu pajėgumu. Kurios nors iš šalių pateiktas teisės atsisakymas dėl kurių nors sutarties sąlygų ar nuostatų arba jų pažeidimo bet kuriuo vienetiniu atveju nereikš, kad šios atsisakytos sąlygos ir nuostatos nebegalios atliekant kitą pažeidimą. Šioje sutartyje aptariamas savo teises galite priskirti bet kuriai su tuo sutinkančiai šaliai ir šaliai, kurią įpareigos sutarties sąlygos ir nuostatos; Jogakamala gali paskirti savo teises, aptariamas šioje sutartyje, be jokių papildomų sąlygų. Ši sutartis bus privaloma ir įsigalios šalių, jų įpėdinių ir jų įgaliotų perėmėjų naudai.